100% lnu – lekkość dobra dla ciała

Len jest jedną z najstarszych roślin włókienniczych. Od wieków był szeroko wykorzystywany w przemyśle odzieżowym. Ze względu na przewiewność materiału, rzeczy z domieszką lnu polecane są alergikom oraz osobom o delikatnej skórze. źródło

BACKSTAGE SESJI ZDJĘCIOWEJ PRIMAMODA W MEDIOLANIE

10-253x323

‹ › × // (function(a){„use strict”,typeof define==”function”&&define.amd?define(["jquery","load-image","bootstrap"],a):a(window.jQuery,window.loadImage)})(function(a,b){„use strict”,a.extend(a.fn.modal.defaults,{delegate:document,selector:null,filter:”*”,index:0,href:null,preloadRange:2,offsetWidth:100,offsetHeight:200,canvas:!1,slideshow:0,imageClickDivision:.5});var c=a.fn.modal.Constructor.prototype.show,d=a.fn.modal.Constructor.prototype.hide;a.extend(a.fn.modal.Constructor.prototype,{initLinks:function(){var b=this,c=this.options,d=c.selector||”a[data-target="+c.target+"]„;this.$links=a(c.delegate).find(d).filter(c.filter).each(function(a){b.getUrl(this)===c.href&&(c.index=a)}),this.$links[c.index]||(c.index=0)},getUrl:function(b){return b.href||a(b).data(„href”)},startSlideShow:function(){var a=this;this.options.slideshow&&(this._slideShow=window.setTimeout(function(){a.next()},this.options.slideshow))},stopSlideShow:function(){window.clearTimeout(this._slideShow)},toggleSlideShow:function(){var a=this.$element.find(„.modal-slideshow”);this.options.slideshow?(this.options.slideshow=0,this.stopSlideShow()):(this.options.slideshow=a.data(„slideshow”)||5e3,this.startSlideShow()),a.find(„i”).toggleClass(„icon-play icon-pause”)},preloadImages:function(){var b=this.options,c=b.index+b.preloadRange+1,d,e;for(e=b.index-b.preloadRange;e<c;e+=1)d=this.$links[e],d&&e!==b.index&&a("„).prop(„src”,this.getUrl(d))},loadImage:function(){var a=this,c=this.$element,d=this.options.index,e=this.getUrl(this.$links[d]),f;this.abortLoad(),this.stopSlideShow(),c.trigger(„beforeLoad”),this._loadingTimeout=window.setTimeout(function(){c.addClass(„modal-loading”)},100),f=c.find(„.modal-image”).children().removeClass(„in”),window.setTimeout(function(){f.remove()},3e3),c.find(„.modal-title”).text(this.$links[d].title),c.find(„.modal-download”).prop(„href”,e),this._loadingImage=b(e,function(b){a.img=b,window.clearTimeout(a._loadingTimeout),c.removeClass(„modal-loading”),c.trigger(„load”),a.showImage(b),a.startSlideShow()},this._loadImageOptions),this.preloadImages()},showImage:function(b){var c=this.$element,d=a.support.transition&&c.hasClass(„fade”),e=d?c.animate:c.css,f=c.find(„.modal-image”),g,h;f.css({width:b.width,height:b.height}),c.find(„.modal-title”).css({width:Math.max(b.width,380)}),a(window).width()>480&&(d&&(g=c.clone().hide().appendTo(document.body)),e.call(c.stop(),{„margin-top”:-((g||c).outerHeight()/2),”margin-left”:-((g||c).outerWidth()/2)}),g&&g.remove()),f.append(b),h=b.offsetWidth,c.trigger(„display”),d?c.is(„:visible”)?a(b).on(a.support.transition.end,function(d){d.target===b&&(a(b).off(a.support.transition.end),c.trigger(„displayed”))}).addClass(„in”):(a(b).addClass(„in”),c.one(„shown”,function(){c.trigger(„displayed”)})):(a(b).addClass(„in”),c.trigger(„displayed”))},abortLoad:function(){this._loadingImage&&(this._loadingImage.onload=this._loadingImage.onerror=null),window.clearTimeout(this._loadingTimeout)},prev:function(){var a=this.options;a.index-=1,a.indexthis.$links.length-1&&(a.index=0),this.loadImage()},keyHandler:function(a){switch(a.which){case 37:case 38:a.preventDefault(),this.prev();break;case 39:case 40:a.preventDefault(),this.next()}},wheelHandler:function(a){a.preventDefault(),a=a.originalEvent,this._wheelCounter=this._wheelCounter||0,this._wheelCounter+=a.wheelDelta||a.detail||0;if(a.wheelDelta&&this._wheelCounter>=120||!a.wheelDelta&&this._wheelCounter<0)this.prev(),this._wheelCounter=0;else if(a.wheelDelta&&this._wheelCounter0)this.next(),this._wheelCounter=0},initGalleryEvents:function(){var b=this,c=this.$element;c.find(".modal-image").on("click.modal-gallery",function(c){var d=a(this);b.$links.length===1?b.hide():(c.pageX-d.offset().left)/d.width()480&&b.css({„margin-top”:-(b.outerHeight()/2),”margin-left”:-(b.outerWidth()/2)}),this.initGalleryEvents(),this.initLinks(),this.$links.length&&(b.find(„.modal-slideshow, .modal-prev, .modal-next”).toggle(this.$links.length!==1),b.toggleClass(„modal-single”,this.$links.length===1),this.loadImage())}c.apply(this,arguments)},hide:function(){this.isShown&&this.$element.hasClass(„modal-gallery”)&&(this.options.delegate=document,this.options.href=null,this.destroyGalleryEvents()),d.apply(this,arguments)}}),a(function(){a(document.body).on(„click.modal-gallery.data-api”,’[data-toggle="modal-gallery"]‚,function(b){var c=a(this),d=c.data(),e=a(d.target),f=e.data(„modal”),g;f||(d=a.extend(e.data(),d)),d.selector||(d.selector=”a[rel=gallery]„),g=a(b.target).closest(d.selector),g.length&&e.length&&(b.preventDefault(),d.href=g.prop(„href”)||g.data(„href”),d.delegate=g[0]!==this?this:document,f&&a.extend(f.options,d),e.modal(d))})})}); // źródło

Nowości z oferty marki Tova

Tova jest młodą marką, która w dość krótkim czasie ugruntowała swoją pozycję na polskim rynku. Jej spójne i osadzone w trendach kolekcje są próbą zrozumienia potrzeb współczesnych kobiet. Zobaczcie, co Tova proponuje na jesień-zimę 2016/17. źródło