Dobre Praktyki Wawelu

339620_abig

Wawel z programem „Z miłości do radości” został wyróżniony w jednym z najbardziej znaczących podsumowań w Polsce dotyczących działalności firm zaangażowanych społecznie – raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 2016 przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. źródło

Aż 1 500 000 złotych przekazane organizacjom charytatywnym przez firmę Wawel podczas Gali finałowej akcji „Z miłości do radości”

339620_abig

Wawel przekazał wsparcie finansowe o łącznej wartości 1 500 000 zł na rzecz pięciu polskich organizacji dobroczynnych podczas finału akcji „Z miłości do radości”. Inicjatywa zaangażowała ponad 100 000 użytkowników. Uroczyste ogłoszenie wyników programu odbyło się podczas Gali finałowej, 16… Continue Reading